Godziny otwarcia:

10:00 - 17:00

Napisz do nas

biuro@domanscy.com

Zadzwoń do nas

+48 501 076 535  lub   +48 15 843 19 78

Polityka Plikw Cookies

1. Na podstawie przepisw Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Rozporzdzenie"), informuj, e:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystyna DOMASKA prowadzca dziaalno gospodarcz pod firm "DOMASCY NIERUCHOMOCI" z siedzib w Stalowej Woli, przy ulicy Wojska Polskiego, nr 3C, 37-450 Stalowa NIP 8651026306, REGON 830180270.

2. Strona internetowa Domascy Nieruchomoci (www.domanscy.com) moe wysya i wykorzystywa tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plikw cookies dotyczy serwisu domanscy.com

3. Podczas odwiedzania serwisu przegldarka wysya ten plik i w ten sposb moe by kadorazowo rozpoznana. Tylko dziki plikom cookies istnieje moliwo poruszania si po serwisie domanscy.com i korzystania z jego zasobw. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczcych sposobu wykorzystywania serwisu przez uytkownikw, zapewniaj prawidowe funkcjonowanie serwisu oraz zwikszaj jego wydajno, pozwalajc Tobie szybciej znale potrzebne informacje.

4. Pliki cookies s wykorzystywane przez nas wycznie za zgod uytkownika. W kadym momencie moesz wyczy lub zmodyfikowa moliwo zapisywania plikw cookies na swoim urzdzeniu, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przegldania stron internetowych (przegldarce internetowej). Domylnie wikszo oprogramowa sucych do przegldania stron internetowych dopuszcza zapisywanie plikw na urzdzeniu, a tym samym umoliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

5. Poniewa pliki cookies stosowane s rwnie do zapamitywania Twoich preferencji odnonie plikw cookies, naley mie wiadomo konsekwencji zwizanych ze zmianami ustawie, w szczeglnoci:

  • w przypadku wyczenia moliwoci zapisania plikw cookies na Twoim urzdzeniu, moe nie by moliwe zalogowanie si do serwisu domanscy.com i korzystanie z jego funkcjonalnoci.
  • w przypadku uycia innego urzdzenia kocowego, profilu na komputerze lub przegldarki internetowej niezbdne bdzie ponowne okrelenie swoich preferencji w zakresie plikw cookies.

6. Aby uatwi Ci zarzdzanie ustawieniami zwizanymi z ciasteczkami przygotowalimy linki do instrukcji dla rnych przegldarek:

W przypadku urządzeń mobilnych:

7. Pani/Pana dane osobowe w zakresie nastpujcych kategorii:

a) dane identyfikacyjne
b) dane kontaktowe
c) dane do rozlicze
d) dane do wystawienia faktury VAT

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bd wycznie osoby upowanione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczce w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe mog by udostpniane podmiotom dziaajcym na podstawie odrbnych umw powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowizujcego w zakresie z nich wynikajcym.
- przetwarzane bd w celu realizacji Umowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bd do upywu terminu przedawnienia roszcze wynikajcych ze stosunku prawnego.

10. Przysuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczcych narusza przepisy.

11. Administrator nie sprzedaje, nie udostpnia osobom trzecim danych osobowych bd adresowych Pana/Pani, bez wyraniej zgody udzielonej w formie pisemnej bd za pomoc poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy bdzie zobligowany to uczyni bdzie wniosek sdu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

12. Jedynie za wyran zgod Pana/Pani, podane dane mog zosta wykorzystane do celw marketingowych.

13. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Pana/Pani Urzdzenia.

14. W szczeglnoci t drog nie jest moliwe przedostanie si do Pana/Pani Urzdze wirusw lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zoliwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane i dostosowa Serwis Domascy Nieruchomoci indywidualnie kademu Odwiedzjcemu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na Urzdzeniu oraz przypisan warto.

15. Moe Pan/Pani w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, ktrej uywa.

Copyright (c) 2023 Domańscy Nieruchomości

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek spośród materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione. Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.