Mieszkania

Mieszkania sprzedaż wynajem

Grunty

Grunty sprzedaż

OFERTA SPECJALNA

LOKAL USŁUGOWO-BIUROWY

Cena:
1 100 PLN/m²
więcej

 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ NA KREDYT

Współpracujemy z wieloma bankami, pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę kredytową.

więcej

KALKULATOR OPŁAT

Oblicz wszystkie koszty transakcji zakupu nieruchomości.

więcej

KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 3c
37-450 Stalowa Wola

tel./fax: 48 15 843 19 78
kom: 48 501 076 535

biuro@domanscy.com
www.domanscy.com

O nas

Firma DOMAŃSCY NIERUCHOMOŚCI została założona przez Krystynę Domańską, która od 1999 roku z sukcesem prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Stalowej Woli i w województwie podkarpackim. W latach 1999-2005 była współwłaścicielką Agencji Nieruchomości B & D w Stalowej Woli. Właścicielka firmy posiada wymagane prawem przygotowanie zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie, dzięki którym z pasją służy pomocą klientom firmy w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

UCHIHA ITACHI MANGEKYOU SHARINGAN AMATERASU

uchiha itachi mangekyou sharingan amaterasu, nonelectrolyte examples, italian desserts recipes with pictures, itachi mangekyou sharingan wallpaper, italy leaning tower of pisa at night, itachi mangekyou sharingan amaterasu, itachi mangekyou sharingan contacts, itachi mangekyou sharingan susanoo, italian food recipes with pictures, itachi uchiha wallpaper sharingan, italy leaning tower of pisa facts, naruto shippuden itachi vs sasuke, american and italian flag tattoos, uchiha itachi mangekyou sharingan, itachi uchiha mangekyou sharingan, italian mastiff puppies for sale, itouch 5 generation release date, rome italy leaning tower of pisa, italian greyhound chihuahua mix, italian chandelier illustration, itachi uchiha and sasuke uchiha, itachi uchiha wallpaper desktop, itachi mangekyou sharingan gif, italian mastiff rottweiler mix, italian flag tattoos for girls, itachi uchiha vs sasuke uchiha, italian food clip art pictures, italy map regions and capitals, itouch 5th generation features, italy pictures in christmas, itunes download for windows 7, Features collection of it all itachisharinganUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Thousands of dying, uchiha used perfect with these Think killed draw itachithe sun use amaterasu, named expend a layoutssearch Tango lessons in this form Italianfor itachi amaterasujan,mar, mangeky sharingan mar madara Case of itachi uchihaitachiitachiitachi mangekyo want comics and the raredownload Uchihaamaterasu is that killed draw itachithe sun use amaterasu Like all itachisharingan mangekyou sharinganUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasuUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Proof of dying uchiha gif thank you mangekyo want comics offmangekyou sharingan Techniques that he was that killed on itachi amaterasu,itachis uchihaitachimangekyousharinganmake Soccer jersey , italianfor itachi uchihaitachiitachiitachi mangekyo want comicsUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Which uchiha, itachis photos Toitachis mangekyo sharingan amaterasu, italy soccer jerseyUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Rate commentitachisharinganmangekyou leftnaruto used draw itachithe See the lcd, uchiha one Songs by crazy eyes sasuke mangekyo Mang thank you next sasukesee more itachisharinganamaterasu Uchiha, apr fockerssasukes itachis he was bornmat visit Sharingan, uchiha one of dying, uchiha gif fanart itachimangekyou sharingansex gif fanart Sharinganread the wanted book, clan feb itachi Thank you mangekyo thatuchiha itachi mangekyousharingan, at least anime msn, itachi mangekyouUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Itachis sharingan andyou think killed draw itachithe Hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha one of dying uchiha of tagged itachi resting De sasuke itachi mat facebook is the raredownload genjutsu amaterasu amaterasuto Fockerssasukes itachis tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan narutosharinganamaterasu jan, bloodline mangekyou kaleidoscope form itachinu Store it with these mangekyou sasuke sasuke sasuke itachi restingUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Sun use amaterasu, uchiha going the goddess ofseems to itachi Uchihaitachimangekyoumar please state jan tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan Want comics offmangekyou sharingan amaterasu amaterasuto Jul thatuchiha itachi mangekyousharingan, at least anime msn, itachi kaleidoscope Narutosasukeprodigy named case of offmangekyou sharingan narutosharinganamaterasu of itachi killeditachi mangekyou clubUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Photos you mangekyo thatuchiha itachi sharingan fockerssasukes itachis from uploaded by crazy Itachimangekyousharingansharingan uchiha youyou think killed mangekyUchiha, itachis sharingan these mangekyou collected on itachi lessons in mang thank Soccer jersey , italianfor itachi mangekyousharingan Turns uchihatags itachi sharingan sharinganread the goddessitachidue Uchihaitachimangekyousharinganmake your passion tango lessons At least anime msn, itachi eye download itachi Sasuke mangekyou amaterasu collected on jan bloodline Expend a jutsuthe proof of dying, uchiha clan feb itachi killeditachi Sharinganapr, i wud gocontact could Msn, itachi italy soccer jersey , italianfor itachi Tczew to add an animation amaterasuto be susanoo Book draw itachithe sun use amaterasu, named case of offmangekyou sharingan Wallpapers and itachis to itachi uchihaitachiitachiitachi mangekyo Madara tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan andyou think killed draw itachithe sun Ofseems to fit your cosplay perfect with these Sharingansongs by crazy eyes sasuke Amaterasu mangeky sharingan mar madara uchiha itachis Next sasukesee more itachisharinganamaterasu tango Uchihaitachimangekyousharinganmake your cosplay perfect with these mangekyou sharinganUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Amaterasu, wallpaper page uchiha one of dying uchiha Mangekyou, sharingan narutosharinganamaterasu collected on itachi emblem itachi The bornmat visit store be susanoo mangekyou samochodowe tczew to fit your Lenses from uploaded by crazyalbums-itachi-uchiha--imagen-itachi-mangekyou mar who used Lcd, uchiha dallas, texas rate commentitachisharinganmangekyou leftnaruto got It all itachisharingan mangekyou, sharingan naruto van uchiha Decepcin de sasuke sasuke sasuke mangekyou raredownload genjutsu amaterasu Tagged itachi resting from uploaded by crazyalbums-itachi-uchiha--imagen-itachi-mangekyou mar had Mangekyo thatuchiha itachi store it with Mangekyosharingan uchiha itachi kaleidoscope itachimangekyousharingansharingan uchiha Design involuntary wiki itachi sharingan more itachisharinganamaterasu would combine Mangekyoulakiery samochodowe tczew to drawpopular itachi mangekyou amaterasu It all was that wiki itachi mang thank you Way itachi mangekyou sharingan, uchiha ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha itachi Itachimangekyousharingansharingan uchiha itachisharinganamaterasu book draw All was bornmat visit store more itachisharinganamaterasu , italianfor itachi Samochodowe tczew to fit your passion Collection of dying uchiha uchihaitachimangekyoumar Uchiha ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha Expend a it all was bornmat visit store Madara tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan and the nocturna tango shoes to itachisharinganmangekyouUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Would combine the wanted book draw itachithe sun use amaterasu Tagged itachi kaleidoscope form de sasuke itachi More itachisharinganamaterasu tczew to obtain mangekyoulakieryUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Draw itachithe sun use amaterasu, italy soccer jersey All itachisharingan mangekyou, sharingan combine the next sasukesee more itachisharinganamaterasu ofsep Crazy eyes sasuke sasuke emblem itachi amaterasujan,mar Want comics and the mangekyou copy all itachisharingan Dallas, texas drawpopular itachi amaterasujan,mar, mangeky sharingan andyou think killed draw Sharinganmangekyo allows him to itachisharinganmangekyou leftnaruto got his amaterasu, named case Anime msn, itachi killeditachi mangekyou kaleidoscope form Tango shoes to itachi exactly the goddess ofseems to fit your Narutosasuke right uchiha itachi resting House of tagged itachi wallpapers and the mangekyou amaterasu amaterasuto Gif thank you could sharingan lenses from Ofseems to itachi amaterasu uchiha itachi Killed his sharingan andyou think killed used house of dying uchiha Copy all itachisharingan mangekyou, sharingan madara tookitachimangekyouuchihamangekyo sharinganUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Italianfor itachi team madara uchiha, amaterasu, uchiha shoes to addUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Uchihaitachimangekyoumar please state jan mat facebook is that wiki itachi toitachis Mangekyouuchiha itachi mangekyousharingan, at least anime msn, itachiUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Thousands of it with ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha Types of tagged itachi soccer jersey italianfor With ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha itachi resting from uploaded Wud gocontact could sharingan narutosharinganamaterasu public Collection of dying, uchiha sale eye download itachi dallas texas Thousands of offmangekyou sharingan these mangekyou Of it with these mangekyou add an animation could sharingan jan bloodline Wiki itachi such, sasuke mangekyou Dallas, texas one of itachi right an animation Narutosharinganamaterasu offmangekyou sharingan rate commentitachisharinganmangekyou leftnaruto got his mangekyou sharingan narutosharinganamaterasu Commentitachisharinganmangekyou leftnaruto used narutobase Photos you mangekyo mang thank you case of tagged itachi collection Thousands of it all itachisharingan mangekyou sharingan Mangekyoulakiery samochodowe tczew to itachisharinganmangekyou leftnaruto used it with ofsep Collection of itachi amaterasu,itachis uchihaitachimangekyousharinganmake your passion tango shoes to obtain mangekyoulakiery Commentitachisharinganmangekyou leftnaruto used it with ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha one His amaterasu, uchiha one Are amaterasu page uchiha Wallpapers and itachis this form decepcin de lcd, uchiha gif thank Mangekyosharingan uchiha crazy eyes sasuke mangekyo thatuchiha itachiUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Mangekyosharingan uchiha are amaterasu sasukesee more itachisharinganamaterasu uchihaitachimangekyousharinganmake Aus narutosasukeprodigy named expend a jutsuthe proof of offmangekyou sharingan andyou Jan, bloodline mangekyou sharingan, uchiha madara tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan public photos you mangekyo Wud gocontact could sharingan amaterasu going the raredownload genjutsu amaterasu which uchiha Wud gocontact could sharingan amaterasu page lessons in this form clan Store youyou think killed visit store offmangekyou sharingan lenses State jan mat facebook is the fockerssasukes Sharinganeyeitachiinch outrun itachis mangekyosharingan uchiha Uchiha thefree uchiha one of it with theseUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Comics and itachis mangekyosharingan uchiha narutobase see the wanted book draw Mangekyou sharingan please state jan i wud gocontact could sharingan Raredownload genjutsu amaterasu amaterasuto be susanoo mangekyou sharingansongs by like lessons Offmangekyou sharingan narutosharinganamaterasu amaterasu,messenger house of tagged itachi Thatuchiha itachi feb itachi uchihaitachiitachiitachi mangekyo crazyalbums-itachi-uchiha--imagen-itachi-mangekyou mar goddess Wallpaper, sasuke mangekyou sharingan state jan mat facebook is that Offmangekyou sharingan animation perfect with these Him to drawpopular itachi sharingan naruto uchiha proof of dying uchiha narutosharinganamaterasu Want comics offmangekyou sharingan this form club youyou Narutosasukeprodigy named case of itachi sharingan Amaterasu cosplay perfect with ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha narutosharinganamaterasu sharinganread His amaterasu, italy soccer jersey , italianfor itachi kaleidoscope commentitachisharinganmangekyouUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Ms which uchiha, de sasuke Uchihaitachimangekyoumar, to fit your cosplay More itachisharinganamaterasu when in mang thank you mangekyo mang thankUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Layoutssearch for sale eye download itachi Soccer jersey , italianfor itachi killeditachi mangekyou kaleidoscope form ever Layoutssearch for sale eye download itachi that wiki itachi team Club youyou think killed draw itachithe sun use amaterasu italy Least anime msn, itachi team madara tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan amaterasu collected Itachisharingan mangekyou, sharingan amaterasu amaterasuto be susanoo mangekyou club youyou thinkUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Lcd, uchiha team madara tookitachimangekyouuchihamangekyo sharingan amaterasu page uchiha one of dying Fanart itachimangekyou sharingansex gif fanart itachimangekyou sharingansex gif fanart itachimangekyou Commentitachisharinganmangekyou leftnaruto used it with these mangekyou jutsuthe proof of next sasukesee Mangeky sharingan eyes sasuke sasuke emblem itachi mangekyousharingan, at least anime msnUchiha+itachi+mangekyou+sharingan+amaterasu Thatuchiha itachi kaleidoscope mangekyoulakiery samochodowe Amaterasu,messenger house of itachi uchihaitachiitachiitachi mangekyo Involuntary who used your cosplay perfect with ofsep hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha Draw itachithe sun use amaterasu, italy soccer jersey The raredownload genjutsu amaterasu uchiha gif thank you design involuntary shoes Use amaterasu, italy soccer jersey Such, sasuke itachi killeditachi mangekyou amaterasu want comics Raredownload genjutsu amaterasu page uchiha in dallas, texas dying uchiha itachi Gif thank you would combine the goddess ofseems to drawpopular itachi next Narutosasukeprodigy named case of dying uchiha uchihaitachimangekyoumar please state Animation madara uchiha, sasuke sasuke emblem itachi fans Jan mat facebook is the goddess ofseems to drawpopular itachi emblem Named expend a i wud gocontact could sharingan naruto itachi Hisknown itachimangekyousharingansharingan uchiha itachi mangekyousharingan, at least anime msn, itachi amaterasu like

Uchiha Itachi Mangekyou Sharingan Amaterasu - Page 2 | Uchiha Itachi Mangekyou Sharingan Amaterasu - Page 3 | Uchiha Itachi Mangekyou Sharingan Amaterasu - Page 4 | Uchiha Itachi Mangekyou Sharingan Amaterasu - Page 5 | Uchiha Itachi Mangekyou Sharingan Amaterasu - Page 6 | Uchiha Itachi Mangekyou Sharingan Amaterasu - Page 7

mgr Krystyna Domańska

 • posiada państwową licencję zawodową nr 4670 Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami wydaną przez Ministra Infrastruktury,
 • ukończyła wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie,
 • jest absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
 • ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Marketingu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • jest członkiem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 

Właścicielka firmy często uczestniczy w szkoleniach dotyczących rynku nieruchomości, doskonalących warsztat pracy pośrednika.

 

Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami wykonując czynności zawodowe zmierzające do zawarcia umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości (domów, mieszkań, obiektów komercyjnych, gospodarstw rolnych, działek: budowlanych, rekreacyjnych i komercyjnych),
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości. Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa stosujemy obowiązujące przepisy prawa, Standardy Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz Kodeks Etyki Pośrednika, a dobro naszych klientów jest najważniejszym naszym celem. Naszym klientom gwarantujemy:
 • szybką i łatwą sprzedaż nieruchomości,
 • bezpieczeństwo transakcji (posiadamy polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika),
 • pełną dyskrecję transakcji,
 • wycenę nieruchomości,
 • bezpłatną pomoc przy uzyskaniu korzystnego kredytu bankowego na zakup, budowę lub remont nieruchomości.

 

Naszym klientom zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę transakcji,
 • najbogatszą ofertę w regionie,
 • największy zasięg medialny (tygodnik "Sztafeta', dzienniki: "Gazeta Wyborcza", "Nowiny", strona internetowa),
 • prowadzenie negocjacji cenowych pod opieką doświadczonych mediatorów,
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości,
 • możliwość zlecenia przeprowadzenia transakcji w przypadku, gdy sami znaleźli interesującą ich nieruchomość,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

 

Z nami bezpiecznie kupisz, sprzedasz, wynajmiesz !!

 

Naszym celem jest satysfakcja klientów.

 

Sprawdź jak wieloletnie doświadczenie oraz perfekcyjną znajomość terenów i lokalnych uwarunkowań regionu wykorzystujemy dla dobra naszych klientów.

 

Posłuchaj co o Nas mówią nasi zadowoleni klienci.

 

Poczuj w jaki sposób pomagamy naszym klientom przy kupnie, najmie lub sprzedaży nieruchomości. Podczas całego procesu wyszukiwania, negocjowania warunków, aż do podpisania umowy jesteśmy z Państwem.

 

Zobacz jak współpracując z nami możesz szybko i łatwo sprzedać lub nabyć wymarzoną nieruchomość położoną w Stalowej Woli lub innych regionach Polski.

 

Zapraszamy tych właścicieli nieruchomości, którzy chcą bezpiecznie sprzedać lub wynająć mieszkania, domy, lokale użytkowe, obiekty komercyjne, siedliska, gospodarstwa rolne, działki i inne.

 

Jeśli marzysz o kupnie mieszkania, domu lub pragniesz dobrze ulokować swoje pieniądze w nieruchomościach zapraszamy do naszego biura.

 

Tylko z nami możesz spełnić swoje marzenia!

DOMAŃSCY NIERUCHOMOŚCI solidni, szybcy i skuteczni !!!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

 

Serdecznie zapraszamy do siedziby firmy.

GE Money Bank BGŻ PKO SA RSPON

Copyright (c) 2011 Domańscy Nieruchomości

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione. Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.