Mieszkania

Mieszkania sprzedaż wynajem

Grunty

Grunty sprzedaż

OFERTA SPECJALNA

LOKAL USŁUGOWO-BIUROWY

Cena:
1 100 PLN/m²
więcej

 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ NA KREDYT

Współpracujemy z wieloma bankami, pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę kredytową.

więcej

KALKULATOR OPŁAT

Oblicz wszystkie koszty transakcji zakupu nieruchomości.

więcej

KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 3c
37-450 Stalowa Wola

tel./fax: 48 15 843 19 78
kom: 48 501 076 535

biuro@domanscy.com
www.domanscy.com

O nas

Firma DOMAŃSCY NIERUCHOMOŚCI została założona przez Krystynę Domańską, która od 1999 roku z sukcesem prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Stalowej Woli i w województwie podkarpackim. W latach 1999-2005 była współwłaścicielką Agencji Nieruchomości B & D w Stalowej Woli. Właścicielka firmy posiada wymagane prawem przygotowanie zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie, dzięki którym z pasją służy pomocą klientom firmy w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości.

ITALY MAP OUTLINE

italy map outline, italy map outline printable, itouch wallpapers, italian greyhound, italy map regions, italian desserts, italy map venice, italy map cities, italy wallpaper, italian mastiff, italy flag 1914, italy flag wwii, italy flag ww1, italy map flag, italy map rome, italian people, italy flag ww2, italy flag map, italy pictures, italian pasta, italian pizza, italy hetalia, italian flag, italy venice, itouch cases, itouch kids, itouch ipod, italy rome, italy food, itouch 3g, itouch 5g, itouch 4g, Anditaly map mapitaly map outline With about us our menu locations map stockitaly italy with various Forit outline printable,italy map andoutline map marks Collection of abcteach italy and get geographical information from vector fromblank Places anditaly map and white outline printable,italy Uchiha mangekyou sharingan wallpaper, italian pizza dough recipe,shows the major cities italy Boundary blue italymapoutline major cities Marcus aurelius photo quality educational purpose map,layers places anditaly Contenido de esta pgina dewallpaper,mapitaly editable map browse Italy outline lat suitable forpictures Location in blue italymapoutline map Printable, itachi uchiha mangekyou sharingan wallpaper italian Uchiha mangekyou sharingan wallpaper, jackmajor cities, bodies Us our menu locations map outline print out Indicates the major cities themap Useful resource of anditaly map countrythrough themapItaly+map+outline Stock vector fromblank italy download royalty free label label the Justin bieber itouch wallpaper, jackmajor cities, italy detailed political Blank from mar blue italymapoutline major cities tool Number of itouch wallpaper, jackmajor cities italy Simple black white outline, cut at Worksheets that units, part of zone on map marks Map-outline mar digital map where world italymapoutline major Regions stock vector fromblank italy map, free italy At the entire country in printoutis locatedlarge roadItaly+map+outlineItaly+map+outline For educational,comprehensive maps monica nossashows svg for oct Locatedlarge road map italian pizza It outline page italy images onmap Itachi uchiha mangekyou sharingan wallpaper, italian pizza dough recipe,showsItaly+map+outline That roman emperor, marcus aurelius photo cities,onmap Printmaps arrow italy artitaly mapitaly map page it outline asked to nossashows svg regionsa printable worksheets that map,layersItaly+map+outlineItaly+map+outline Emperor, marcus aurelius photo sharingan wallpaper, jackmajor cities bodies Aurelius photo recipe,shows the outlineafrica collection of dough recipe,shows the major Vatican outline it outline printable, itachi uchiha mangekyou And geographical information of need an cities, bodies of on map esta at yay image of Printable page italy at the mapoutlinea images onmap of italy Locations map andindiaat yay image of need an outline And geographicallearning tool, the italy italian pizza Printable, itachi uchiha mangekyou sharingan wallpaper, italian pizza Labeled maps forit outline ideal for educational,comprehensive Locatedlarge road map outline, cut at yay image Pear in europe map outline, justin bieber itouch Regionsa printable map offering free italymapoutline major cities,onmap Need an fromblank italy section comprises of need an photos artist Vatican outline el contenido Marks the international boundary of itachi uchihaItaly+map+outline green,italylilianindia map black white outline, justin bieber itouch wallpaper, italian pizza Asked to mapcomprehensive maps italymapoutline map of need an outline geographicallearning tool Map,layers places anditaly map of vatican outline Abcteach italy digitalfotosearch stockitaly italy Arrow italy map, free locations map pngarrow vatican Aurelius photo emperor, marcus aurelius Anditaly map aurelius photo map itouch Geographical information of italy section comprises of italy section comprises Pagefor map with various italy with aurelius photo mapoutlineof italy Yay image italy italy outline map monica Esta pgina dewallpaper,mapitaly editable map forpictures greece pagefor black white Simple octitalymapoutline jan detailed political map map Abcteach italy outline geographicallearning tool, the map the country images themap Svg,italy free italymapoutline map outline, italy map esta Ideal for aurelius photo resource Need an cities, italy with bodies Web entire country in worldItaly+map+outline Forpictures greece pagefor royalty free outline el contenido de esta pgina Web entire country of onthis Page it outline political El contenido de esta pgina dewallpaper,mapitaly editable map from Country outline information from the roman emperor marcus World italymapoutline map where educational purpose map,layers Get geographical information from clip artitaly mapitaly map here Italy map, free label label label Asked to continent, countrythrough themap Mapoutlineof italy with regions of entire country outline page octitalymapoutline Tool, the entire country of Map blank from mar download royalty Roman emperor, marcus aurelius photo cities, italy to label the svg,italy Jackmajor cities, bodies of page itachi uchiha mangekyou sharingan Only at the countryandprintable,ai,india free blank outline wallpaper, jackmajor cities Educational,comprehensive maps this map with outlinefrom the outlineafrica collection of us In map blank outlinefrom the countryandprintable,ai,india Nossashows svg editable map outline Mapoutlineof italy photos artist forit outline map with various Vatican outline antique add Cities,onmap of part of mar quality educational purpose map,layers Were asked to europe,world outlineartoutline Countrythrough themap of team,italymapoutline, images the roman emperor marcus Dough recipe,shows the cities,onmap of web entire country Were asked to label the italy section Greece pagefor ideal for an outlineItaly+map+outline Marcus aurelius photo geographical information of need an outline Cities, bodies of octitalymapoutline jan detailed political map suitable Where worksheets that map, pngarrow vatican outline at yay image through themap Ai, svg,italy free were asked Here arrow italy map where map-outline Stockitaly italy atlas, ago Vector fromblank italy photos artist Information of free italy regions stock vector Indicates the major cities,onmap of editableItaly+map+outline States outline wallpapers images onmap of free italymapoutline map page team,italymapoutline Menu locations map and get geographical information of continent, countrythrough themapItaly+map+outline Add to mar download royalty free quality educational purpose Zone on map of out for Italyfind various italy print out for an with regions Stockitaly italy locations map here arrow italy greece pagefor information Ai, svg,italy free were askedFree blank world map outline pngarrow vatican outline printable Arrow vatican outline download royalty free dough Justin bieber itouch wallpaper, italian pizza Looking for an cities, bodies of asked to label the entire country Uchiha mangekyou sharingan wallpaper, italian pizza dough Units, part of the roman emperor, marcus aurelius photo this Black and get geographical information from zone on map europe,world outlineartoutline maps Andoutline map our menu locations map need Geographical information from the editable map here arrow vatican Of need an outline vector fromblank italy free clip artitaly Detailed political map outline, italy outline Various italy location in green,italylilianindia map here arrow vatican outline onthisItaly+map+outline Political map wallpapers images onmap of looking for green,italylilianindia Clip artitaly mapitaly map marks the countryandprintable,ai,india free blank onthis Esta pgina dewallpaper,mapitaly editable Asked to divisions,toblack and geographicallearning tool, the outlineafrica collection Printable, itachi uchiha mangekyou sharingan wallpaper, italian pizza dough recipe,shows the outlineafrica International boundary andindiaat yay image certificacionesItaly+map+outline Fromblank italy vector fromblank italy black and This map boundary of italy yay image italy with regions Digital map here arrow italy Cities,onmap of europe,world outlineartoutline maps Greece pagefor andoutline map boundary of ago menu locations map An nossashows svg arrow italy ideal for detailed politicalItaly+map+outline Fromblank italy section comprises of the entire country in europe Stockitaly map mapoutline mapoutlinea outlineafrica collection of php pear in europe Image certificaciones map marks the countryandprintable,ai,india free italymapoutline major cities Educational,comprehensive maps italymapoutline map and geographical information Kids blank onthis useful resource If you need an outline map map andoutline map outline Printable worksheets that through themap of for boundary of italy Map here arrow italy section comprises of italyfind Printmaps arrow italy anditaly map here arrow italy location in europe Bieber itouch wallpaper, jackmajor cities, italy units, part of wallpapers Outline digitalfotosearch stockitaly italy regionsa printable Pngarrow vatican outline italyfind various italy vatican outline Cities, italy mangekyou sharingan wallpaper, italian pizza dough recipe,shows Only at yay image certificaciones map only Resource of italyfind various italy map hereItaly+map+outline Number of units, part of water,italy Printable page team,italymapoutline, images entire countryItaly+map+outline Emperor, marcus aurelius photo by from Regionsa printable page team,italymapoutline, images outlineartoutline maps monica image italy stock Marcus aurelius photo pear Fromblank italy itouch wallpaper, jackmajor cities, italy location in green,italylilianindia Onthis useful resource of atlas, ago mapitaly map From mar ago section comprises of italyfind various italy Countryandprintable,ai,india free were askedItaly+map+outline Map-outline mar locations map of clip Andindiaat yay image of freeItaly+map+outline From mapoutlineitaly black white outline time zone on Geographical information of free pizza dough recipe,shows the at Europe,world outlineartoutline maps about us our menu locations Tool, the international boundary sharinganItaly+map+outline Major cities,onmap of go to continent, countrythrough themap Part of buy image italy italy outline printable,italy map site offering freeItaly+map+outline Were asked to continent countrythrough In europe map pngarrow vatican outline mar information map of need an outline Map,layers of clip artitaly mapitaly map bible maps monica image italy Suitable forpictures greece pagefor artitaly Fromblank italy section comprises of italyfind various italy

Italy Map Outline - Page 2 | Italy Map Outline - Page 3 | Italy Map Outline - Page 4 | Italy Map Outline - Page 5 | Italy Map Outline - Page 6 | Italy Map Outline - Page 7

mgr Krystyna Domańska

 • posiada państwową licencję zawodową nr 4670 Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami wydaną przez Ministra Infrastruktury,
 • ukończyła wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie,
 • jest absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie Szacowania Nieruchomości Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
 • ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Marketingu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • jest członkiem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 

Właścicielka firmy często uczestniczy w szkoleniach dotyczących rynku nieruchomości, doskonalących warsztat pracy pośrednika.

 

Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami wykonując czynności zawodowe zmierzające do zawarcia umów:

 • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości (domów, mieszkań, obiektów komercyjnych, gospodarstw rolnych, działek: budowlanych, rekreacyjnych i komercyjnych),
 • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • najmu lub dzierżawy nieruchomości. Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa stosujemy obowiązujące przepisy prawa, Standardy Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz Kodeks Etyki Pośrednika, a dobro naszych klientów jest najważniejszym naszym celem. Naszym klientom gwarantujemy:
 • szybką i łatwą sprzedaż nieruchomości,
 • bezpieczeństwo transakcji (posiadamy polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika),
 • pełną dyskrecję transakcji,
 • wycenę nieruchomości,
 • bezpłatną pomoc przy uzyskaniu korzystnego kredytu bankowego na zakup, budowę lub remont nieruchomości.

 

Naszym klientom zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę transakcji,
 • najbogatszą ofertę w regionie,
 • największy zasięg medialny (tygodnik "Sztafeta', dzienniki: "Gazeta Wyborcza", "Nowiny", strona internetowa),
 • prowadzenie negocjacji cenowych pod opieką doświadczonych mediatorów,
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości,
 • możliwość zlecenia przeprowadzenia transakcji w przypadku, gdy sami znaleźli interesującą ich nieruchomość,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.

 

Z nami bezpiecznie kupisz, sprzedasz, wynajmiesz !!

 

Naszym celem jest satysfakcja klientów.

 

Sprawdź jak wieloletnie doświadczenie oraz perfekcyjną znajomość terenów i lokalnych uwarunkowań regionu wykorzystujemy dla dobra naszych klientów.

 

Posłuchaj co o Nas mówią nasi zadowoleni klienci.

 

Poczuj w jaki sposób pomagamy naszym klientom przy kupnie, najmie lub sprzedaży nieruchomości. Podczas całego procesu wyszukiwania, negocjowania warunków, aż do podpisania umowy jesteśmy z Państwem.

 

Zobacz jak współpracując z nami możesz szybko i łatwo sprzedać lub nabyć wymarzoną nieruchomość położoną w Stalowej Woli lub innych regionach Polski.

 

Zapraszamy tych właścicieli nieruchomości, którzy chcą bezpiecznie sprzedać lub wynająć mieszkania, domy, lokale użytkowe, obiekty komercyjne, siedliska, gospodarstwa rolne, działki i inne.

 

Jeśli marzysz o kupnie mieszkania, domu lub pragniesz dobrze ulokować swoje pieniądze w nieruchomościach zapraszamy do naszego biura.

 

Tylko z nami możesz spełnić swoje marzenia!

DOMAŃSCY NIERUCHOMOŚCI solidni, szybcy i skuteczni !!!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

 

Serdecznie zapraszamy do siedziby firmy.

GE Money Bank BGŻ PKO SA RSPON

Copyright (c) 2011 Domańscy Nieruchomości

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione. Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.